Parliamnet Monitoring

  • Facebook
  • Twitter

Փոփոխություններ քաղաքացիական օրենսգրքում

Ոլորտ` պետաիրավական

Հեղինակ(ներ)` ՀՀ կառավարություն

Օրենսդրական փաթեթ

ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին 

բ) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

գ) «Պետական  տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

դ) «Անձնական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն  կատարելու մասին