Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
26
0
0
5
15
2
1
1
0
0
0
0

Դեմ

Ձեռնպահ