Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
47
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել

Բացակա